Eğitimler

Bireylere ve kurumlara yönelik profesyonel eğitimler

”PCM – Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi”

Ulusal ve uluslararası hibe programlarına başvuru yapmak isteyen, proje hazırlama ve proje uygulama kapasitelerini geliştirmek isteyen bireylere ve gruplara yönelik olarak Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitim Kursları gerçekleştirmekteyiz.

”Yaygın Eğitim Teknikleri Eğitimi”

Yaygın Eğitim Teknikleri alanında bilgi, beceri ve tecrübelerini geliştirmek isteyen ve planladıkları proje ve eğitimlerde bu tekniklerini en uygun tasarımlar ile uygulayabilmek isteyen bireylere ve gruplara yönelik farklı metodlar içeren eğitim kursları gerçekleştiriyoruz.

”Team-Building Eğitimi”

Çalışma gruplarına ve bireylere yönelik olarak farklı tasarımlar ile Team-Building Eğitimleri gerçekleştirmekteyiz. Bu eğitimlerde; takım üyeleri arasında sosyal uyumun geliştirilmesinden hareketle takım olma bilincinin geliştirilmesi, takım üyeleri arasında rollerin net olarak belirlenmesi, birlikte karar alma ve kararları uygulama gibi alanlarda güncel bilimsel teorilerin ışığında kapasite geliştirilmesi hedeflenmektedir.