Projeler

Yaygın Eğitim Teknikleri ile Projeler ve Eğitim Kursları

“Gençlik Projeleri”

Gençlerin, önde gelen sorunlarının çözümlerine katkı sunmak adına yerel, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştiriyoruz.

Gençlerin özellikle demokratik ve sosyal hayata aktif katılım, istihdam, girişimcilik ve dahil olma gibi konulardaki sorunlarına yaygın eğitim metodolojisiyle ve deneyimsel öğrenme çerçevesinde gençler ile birlikte çözüm önerileri üretiyoruz.

Bunun için de ulusal ve uluslararası hibe programlarına, uygulayıcı olarak başvuruyoruz. Ayrıca yerel, bölgesel ve uluslararası topluluk ve sivil toplum örgütlerinin gençlik alanında gerçekleştirdiği projelere ortak olarak çalışma alanlarımıza ilişkin sorumluluklar üstleniyoruz.

“Eğitim Kursları”

Gençlik ve yetişkin eğitimi alanında bireylerin bilgi, beceri ve yaklaşım geliştirilmesine yönelik olarak farklı temalarda, yaygın eğitim teknikleri ile deneyimsel öğrenme çerçevesinde ulusal ve uluslararası nitelikte eğitim kursları gerçekleştiriyoruz.

Ulusal ve uluslararası hibe programları ve özellikle Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa’daki ortaklarımız tarafından gerçekleştirilen Eğitim Kurslarında Türkiye’deki genç ve yetişkinlere farklı temalarda eğitim ve kişisel gelişim fırsatları sunuyoruz.

Kendi kaynaklarımız ile hayata geçirmeyi planladığımız, sürdürülebilir nitelikte, işlevsel sonuçları ve sürekli etkileri olan özgün projelerimiz ve eğitim kursları için yurtiçi ve yurtdışındaki ortaklarımız ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.