Neden Likyalılar?

• Anaerkil bir medeniyet – Anne! Daha ne söylenebilir ki?

• Özgürlüğüne düşkün ve barış yanlısı bir toplum – Kuşatma altındayken özgürlükleri uğruna toplu olarak intihar etmekten çekinmeyen ama asla başka bir ülkenin topraklarına saldırmayan bir anlayış.

• Döneminin en başarılı temsili demokrasi örneği – Demokrasi ve insan hakları fikirlerinin temelini atan, bu değerleri samimiyetle savunan birçok düşünce adamı ve ilk anayasa örneklerinin referans verdiği bir medeniyet.

• Toplum içerisinde eşitlikçi anlayışa ve kadın temsiliyetine önem verilmesi – Parlamento Başkanı olarak kadınları seçebilen eşitlikçi yaşam tarzı.

• Likyalıların bizlere bıraktıkları somut ve somut olmayan kültürel miraslar – Teke Yarımadası’nın insanları, Likyalıların ölümü ölümsüzleştiren lahitlerinden ilham alarak yaşamın temel ihtiyaçlarından tahılı koruyan ambarları inşa etmişlerdir. Belki de bu; ölümü kayalar üzerinde lahitleri ile anlamlandıran Likyalılara, yöre insanlarının ahşap ile tahıllarını korumak üzerinden verdikleri zarif bir yaşam yanıtıdır. Kim bilir?

• Keçileri seviyoruz!

• Tüm bu değerleri samimiyetle içselleştirerek günümüz insanlarına (somut) umut örnekleri sunduğuna inandığımız için: Likyalılar!

Neden Kaşifler?

• İnsanın kendisini keşfetmesi sonsuz ve sınırsız bir yol olduğu için.

• Her insanın kendi patikalarını yaratabilmesi veya arayabilmesi için.

• Doğanın döngüsü içerisinde ahenk ile yaşayan insanlara ve özellikle Türkiye ve dünyadaki konar-göçer topluluklara değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz için.

null

Etkinlikler

Öğrenme ve eğlencenin dengeli sentezi

null

Projeler

Yaygın Eğitim Teknikleri ile Projeler ve Eğitim Kursları

null

Eğitimler

Bireylere ve kurumlara yönelik profesyonel eğitimler